Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2008

Η διαθήκη Χριστόδουλου



Αμφια, βιβλία, εγκόλπια και εικόνες αποτελούν, σύμφωνα με τη χειρόγραφη διαθήκη του, τα περιουσιακά στοιχεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, που κληροδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της κινητής περιουσίας του στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Δεν ξεχνάει ωστόσο τους πολύτιμους συνεργάτες του που τους αφήνει εγκόλπια, άμφια και το προσωπικό του αρχείο, ενώ στον αδελφό του δεν κληροδοτεί τίποτα.

Αίσθηση προκαλεί ότι η διαθήκη του κυρού Χριστόδουλου φέρει ημερομηνία 15 Μαΐου 2007, δηλαδή πριν καν διαγνωσθεί το πρόβλημα της υγείας του. Στο χειρόγραφο, που πριν από 5 ημέρες το πρωτοδικείο Αθηνών χαρακτήρισε έγκυρο, ο γραφικός χαρακτήρας και το γενικότερο ύφος του δημιουργούν την εντύπωση πως ο συντάκτης μάλλον πρέπει να βρισκόταν λίγο πριν από το τέλος της ζωής του.

Το κείμενο έχει ως εξής:

«1. Απαντα τα άμφιά μου αφήνω εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, προκειμένου τα καταλληλότερα να τοποθετηθούν εις το υπό σύστασιν εκκλησιαστικόν μουσείον.

2. Απαντα τα βιβλία μου αφήνω επίσης εις την Ι. Α. Α. διά να απαρτίσουν την πρώτη προίκα της υπό σύστασιν εκκλησιαστικής βιβλιοθήκης δι’ ην προωρείται το εν Ψυρρή αναπαλαιωθέν ήδη κτίριο του ποτέ κακουργοδικείου.

3. Απαντα τα κινητά της κατοικίας μου εν Πλάκα και εν Π. Ψυχικώ ανήκοντα εις εμέ καταλείπω εις το υπό σύστασιν κατά τα άνω εκκλησιαστικό μουσείον.

4. Τα ατομικά μου είδη (ράσα κ.λπ.) να κατανεμηθούν ανά εν εις τους καλούς μου συνεργάτες εις την διοίκησιν και την ιεραποστολήν.

5. Η επίπλωσις των δύο κατοικιών μου ανήκει εις την Ι. Α. Α.

6. Επαναλαμβάνω ότι χρήματα δεν έχω. Εξαιρέτως εις τον πολύτιμον επί πολλά έτη υπηρετήσαντά με Πρωτοσύγκελλον π. Συνοδινόν αφήνω ένα σετ εγκολπίου και σταυρού. Υπήρξεν πιστός, έντιμος, αδέκαστος, δίκαιος, ισχυρός κατά την θέλησιν.

7. Οσα τινά χρήματα ευρεθούν τυχόν εις τα θυλάκιά μου να δοθούν εις αυτόν. Ο αδερφός μου Ιωάννης έχει τα προς το ζην αναγκαία εκ της συντάξεως του.

8. Εις τον αφοσιωμένον μέχρι τέλους διακονήσαντά με μετ’ αυταπαρνήσεως παραδειγματικής, Βρεσθένης Θεόκλητον αφήνω μιαν πλήρη στολήν. Και την ευχήν μου.

9. Ανά εν εγκόλπιον να δοθεί ως ενθύμιον εις τους π. Επιφάνιον, Ιωαννίκιον και Ανθιμον. Πάντα τα εξαιρέτως δωρούμενα αφαιρούνται εκ του καταλόγου των προς το εκκλ. Μουσείον προοριζόμενα.

10. Το αρχείον μου αποτελούμενον από χιλιάδας δημοσιευμάτων, επιστολών, φακέλων κ.λπ. το οποίον έχει ηλεκτρονικώς ταξινομηθή αφήνω εις τον π. Θωμάν προς αξιοποίησιν.

Εκτελεστάς αφήνω τους α) Σεβ. Βρεσθένης κ. Θεόκλητον και π. Θωμά Συνοδινόν».

Η διαθήκη δημοσιεύθηκε από την Ιερά Σύνοδο με εντολή του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: