Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Η Ελλάδα θα πληρώσει ακριβά τη σπατάλη ενέργειαςΣαν... σεΐχηδες συμπεριφερόμαστε στο θέμα της ενέργειας
, με αποτέλεσμα την πρώτη καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τη μη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Εάν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση (ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 36% των ενεργειακών πόρων της χώρας), θα πληρώσουμε διπλά: και τη σπατάλη ενέργειας και το ευρωπαϊκό πρόστιμο, εφόσον βέβαια ακολουθήσει και δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία, γιατί παρέλειψε να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/91/ΕΚ (της 16ης Δεκεμβρίου 2002), η οποία προβλέπει τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Ορίζει, επίσης, την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών ενέργειας σε κάθε κτίριο. Η εφαρμογή της οδηγίας θα είχε πολλαπλές θετικές επιδράσεις, τόσο στους πολίτες (μείωση εξόδων για ενέργεια), όσο και στο Δημόσιο, αφού ο κτιριακός τομέας απορροφά το 33% της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας! Η χρονική προθεσμία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο είχε λήξει από τις 4 Ιανουαρίου 2006.

Τη μεγάλη υστέρηση αναγνώρισε και ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Θ. Καλογιάννης, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, σημειώνοντας όμως ότι την υπόθεση χειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης!!! Ο παρευρισκόμενος κ. Στ. Δήμας τόνισε ότι η εξοικονόμηση στα κτίρια, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης και πρότεινε «πράσινα πιστοποιητικά» για τα νέα κτίρια και ενισχύσεις για την επιδιόρθωση των παλιών.

Καθημερινή 23/01

Δεν υπάρχουν σχόλια: