Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

Οι υποχρεώσεις της χώρας έναντι Ε.Ε.

Περίπου 4,5 εκατ. τόνοι αστικών απορριμμάτων ετησίως παράγονται στην Ελλάδα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της βιομηχανίας. Οι ποσότητες αυτές δεν πρέπει να καταλήγουν ως έχουν σε χωματερές, αλλά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία να αφαιρούνται όλες οι ποσότητες απορριμμάτων που γίνεται να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.

Οι στόχοι για μια σειρά από ειδικές κατηγορίες απορριμμάτων καθορίστηκαν με διαδοχικές κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένους στόχους σε βάθος χρόνου. Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την τελευταία κοινοτική Οδηγία (η οποία αναθεωρεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας), η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2011:

- Να ανακτά ή να αποτεφρώνει με απόκτηση ενέργειας τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας.

- Να ανακυκλώνει ποσότητα της τάξης του 55-80% και πιο συγκεκριμένα το 60% του γυαλιού, 60% του χαρτιού και χαρτονιού, 50% των μετάλλων, 22,5% των πλαστικών και 15% του ξύλου.

Υπεύθυνη για τα απορρίμματα συσκευασίας είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Ειδικοί στόχοι ορίζονται για μια σειρά από ειδικές κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική επεξεργασία από επισήμως αδειοδοτημένους από το κράτος φορείς.

- Για τα παλαιά οχήματα, μέχρι την 01-01-2015, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να φτάνει το 85%. Υπεύθυνος φορέας είναι η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

- Για τις μπαταρίες, πρέπει έως το 2012 να συλλέγεται το 25% των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Υπεύθυνος φορέας είναι η Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ).

- Για τα ορυκτέλαια, ο στόχος που είχε τεθεί είναι να συλλέγεται το 42% των χρησιμοποιούμενων ελαίων και από αυτά να αναγεννάται το 80%.

- Για τα παλαιά ελαστικά των αυτοκινήτων, ο στόχος ήταν να υπόκειται διαχείριση το 65% έως τις 31 Ιουλίου 2006. Υπεύθυνη για την εναλλακτική διαχείριση των ελαστικών είναι η εταιρεία «Ecoelastika Α.Ε.»

- Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, να ανακυκλώνονται 44.000 τόνοι κάθε χρόνο. Υπεύθυνος φορέας είναι η Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Α.Ε.» (ΑΗΗΕ)

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμα η ίδρυση συστήματος για τη διαχείριση των μπάζων και οικοδομικών υλικών, η οποία ωστόσο δεν προαπαιτείται από την Ευρώπη.

kathimerini

Δεν υπάρχουν σχόλια: